Onze dienstverlening kenmerkt zich door brede kennis van wetgeving en producten. Voor organisaties is het essentieel om hun belangrijkste asset, mensen, op zorgvuldige en vakkundige wijze te voorzien van de juiste arbeidsvoorwaarden. Voor werknemers gaat het onder andere om collectieve zorgverzekering, collectief arbeidsongeschiktheidspensioen en collectieve ongevallenverzekering.

Werkgevers lopen financiële risico’s door verzuim en arbeidsongeschiktheid van medewerkers. SB Groep analyseert deze risico’s en adviseert over mogelijke oplossingen zoals de verzuimverzekering of de mogelijkheid om het Ziektewet en/of WGA risico zelf onder te brengen bij een private verzekeraar.

Voordat we overgaan tot product advisering, zoeken wij expliciet naar de samenhang van de verschillende producten. Hierdoor kunnen we niet alleen inkoopvoordelen realiseren, maar ook effectiviteit van claimbehandeling en gemak voor de medewerker.