Expertise

De wereld om ons heen is complex en voortdurend in beweging. Om onze klanten en hun veranderende situaties zo goed mogelijk te kunnen inschatten, moeten we volledig op de hoogte blijven van hun markten, risico’s en producten.

Daarnaast ontwikkelt SB Groep zelf producten die aansluiten bij de wensen in de markt. Dit doen we bij voorkeur met verzekeraars/ beursmakelaars en in nauw overleg met onze klanten. We streven naar de optimalisatie van onze service, samen met onze ketenpartners, zoals schadeherstelbedrijven en taxateurs.

Zekerheid

Het geeft rust te weten dat de zaken goed op orde zijn. Dat een organisatie gewoon verder kan als er iets gebeurt. SB Groep volgt een structurele aanpak bij de beoordeling van de risico’s. We volgen een aantal vaste stappen, waardoor de uitkomst van een traject verzekerd is van een solide basis. Grondige analyse per situatie en het vaststellen van prioriteiten is een vast onderdeel van onze werkwijze. Vaak, maar niet in alle gevallen leidt het voorwerk tot het afsluiten van verzekeringen. Wij bemiddelen bij inkoop en creëren oplossingen op maat. In de beheerfase bekijken we uw belangen regelmatig opnieuw, zodat ze goed behartigd blijven. Bij eventuele schade behandelen wij de claim efficiënt en kundig, dan zijn we er voor u als het nodig is

Advies

Continuïteit voor organisaties schuilt in het beheersen van risico’s. En het optimaliseren van processen en structuren. Dan komt het aan op het maken van de juiste afwegingen. Een speerpunt in onze dagelijkse praktijk.

Wij beoordelen en behandelen de meest uiteenlopende werkterreinen. Denk aan alle soorten schadeverzekeringen diverse branches en VVE’s, aan riskmanagement en zorg & inkomen.

Over onze beloning zijn we transparant. Deze bestaat in het algemeen uit een provisie van verzekeraars, een onderdeel van de premie die in rekening wordt gebracht. Ook kennen wij andere vormen van betaling, zoals een fee-beloning. Hierover maken wij vooraf duidelijke afspraken die we vastleggen in een separate dienstverleningsovereenkomst.