In een risk management adviestraject maken wij een analyse van de risico’s en onzekerheden die een bedreiging vormen voor de continuïteit van organisaties. Aan de hand van de doelstellingen, organisatie en bedrijfsprocessen van een onderneming identificeren wij de essentiële risico’s, waarna de resultaten in een totaal overzicht van aanbevelingen worden vastgelegd.

Hoe kunnen deze risico’s worden beheerst of afgedekt? SB Groep kent en verkent de markt met continuïteit als uitgangspunt. We presenteren een brede beoordeling van premie, eigen risico, condities en voorwaarden van de bestaande verzekeringscontracten op toereikendheid en marktconformiteit. De uitkomsten van onze analyse leiden vaak tot concrete kostenbesparingen en een hogere effectiviteit op risicobeheersing.