Het kopen van een huis is één van de financiële “slagaders” in uw financieel plan. Het is immers één van de grootste aankopen in uw leven. Nu lenen betekent dat u de financiële capaciteit moet hebben om de rente te kunnen betalen en te kunnen aflossen. De basis van iedere hypotheek is in feite hetzelfde: er wordt een lening verstrekt, er worden afspraken gemaakt met betrekking tot de rente en de aflossing en er wordt een risicoverzekering gesloten om bij overlijden de schuld (deels) af te kunnen betalen. Daarnaast wordt gekeken naar de situatie bij arbeidsongeschiktheid en werkloosheid.

Wij hebben een eigen en onafhankelijke visie met betrekking tot de financiering van een woning. Uiteraard adviseren wij vanuit de basis van de benodigde hypothecaire lening en bouwen wij ons advies verder uit conform uw wensen en doelstellingen. De risico´s van nu en later worden in het advies uitvoerig besproken. Door dit in een financieel plan te onderkennen creëert u een solide basis ten opzichte van uw inkomsten- en uitgavenpatroon. Risico´s als arbeidsongeschiktheid, vroegtijdig overlijden en een eventueel tekort in uw pensioen blijven hierbij niet ongemoeid.

In de jungle van financiële dienstverleners en snelle adviseurs wordt uw belang al te vaak uit het oog verloren. Een objectieve kijk op rente, aflossingsmogelijkheden en risicofactoren is juist dan noodzakelijk. Zijn de maandlasten niet onnodig hoog en kunnen deze niet beter worden afgestemd op het huidige en toekomstige inkomen. Zijn er wellicht fiscale beperkingen in de hypotheekrenteaftrek en welke mogelijkheden zijn er voor verbetering van het rendement op een belegging? Al deze vragen bespreken wij samen met u.

Flexibiliteit, kosten beheersing en een reële visie op wensen en doelstellingen staan centraal. Het resultaat: een onafhankelijk en gedegen advies.