Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (kortweg AOV) is een verzekering die periodiek uitkeert bij arbeidsongeschiktheid (bij gedeeltelijke arbeids ongeschiktheid wordt gedeeltelijk uitgekeerd volgens een in de polis vastgelegde uitkeringsschaal), als gevolg van ongeval of ziekte tot maximaal 65 jaar.

De arbeidsongeschiktheidsverzekering is bedoeld voor zowel werknemers als ondernemers / werkgevers. Vooral voor de laatst genoemde groep is het, na het weggevallen van de Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen, zeker verstandig om deze verzekering te overwegen. In tegenstelling tot werknemers biedt de overheid ondernemers immers geen bescherming.

Via een arbeidsongeschiktheidsverzekering kunnen ondernemers voor zichzelf een vervangend inkomen verzorgen.