Er zijn veel vervelende gebeurtenissen waar u aansprakelijk voor gesteld kunt worden. Niet alleen ongelukjes die u zelf veroorzaakt, maar ook bijvoorbeeld die van uw kinderen of huisdieren. Voor zulke situaties is het verstandig een aansprakelijkheidsverzekering te hebben.

De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) is niet verplicht. Toch is het verstandig uzelf te verzekeren tegen schades bij anderen waar u aansprakelijk voor bent. Deze verzekering dekt de meest voorkomende gevallen van aansprakelijkheid die ontstaan doordat u per ongeluk schade aan de eigendommen van een ander toebrengt. Daarnaast dekt de AVP ook de financiële gevolgen van letsel aan een ander.

Gekozen kan worden voor een dekking voor een alleenstaande of een gezin; in het laatste geval zijn alle gezinsleden verzekerd. Ook kinderen, die in verband met studie buitenshuis wonen, blijven verzekerd (ook na meerderjarigheid). De aansprakelijkheid voor letselschades die gezinsleden elkaar toebrengen is gedekt. Ook gedekt zijn de kosten in verband met niet-terechte aanspraken; de verzekeraar neemt het verweer daartegen geheel voor zijn rekening en daarmee ook alle rompslomp uit handen.

Deze verzekering is bestemd voor particulieren; aansprakelijkheid die verband houdt met het uitoefenen van een beroep of bedrijf is dus niet verzekerd.

Premie berekenen