Voor iedereen die op zoek is naar de juiste polisvoorwaarden en ze nu moet hebben,
is er Polisvoorwaarden Online. U kunt gratis alle aanwezige documenten op de site bekijken, printen en downloaden.
Als u vragen heeft kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met ons kantoor. Wij zijn tijdens kantooruren van 8.30 tot 17.15 uur bereikbaar op het telefoonnummer 0251-261050.

Dienstverleningsdocumenten

AVG-Documenten

 

 

Heeft u een klacht?

logo_kifid

Heeft u een klacht, dan kunt u deze schriftelijk kenbaar maken en versturen aan SB Groep tav de directie. Na ontvangst nemen wij uw klacht in behandeling e ontvangt u zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen een reactie.

Indien wij uw klacht niet naar tevredenheid kunnen afhandelen, kunt u zich vervoegen tot KiFiD. KiFiD is het klachten Insituut voor Financiele Dienstverlening. Op de website van KiFiD is de werkwijze duidelijk omschreven. De website van KiFiD vindt u op www.kifid.nl.

 

Kifid, het financiële klachteninstituut
Kifid is de afkorting van het Klachteninstituut voor de Financiële Dienstverlening. Bij Kifid kunnen consumenten terecht als zij een klacht hebben over financiële dienstverlening. Kifid behandelt de klacht op een onafhankelijke en onpartijdige wijze.

Het instituut Kifid staat voor:

  • klantvriendelijkheid
  • professionaliteit
  • transparantie
  • uniformiteit
  • eenduidigheid en
  • kennisdelen

Het instituut is gericht op het beslechten van geschillen tussen een consument en een financiële dienstverlener waarop Nederlands recht van toepassing is. Dat gebeurt door bemiddeling door de Ombudsman of door een (bindend) bindend advies van de Geschillencommissie of de Commissie van Beroep. De Ombudsman, de Geschillencommissie en de Commissie van Beroep werken objectief en onafhankelijk. Zij worden ondersteund door secretarissen. Het bestuur van Kifid en de aangesloten dienstverleners hebben geen invloed op de adviezen en beslissingen van Kifid.

Daarnaast richt Kifid zich ook op het voorkomen van klachten. Klachten worden geanalyseerd om patronen en trends te ontdekken. Door bijvoorbeeld het geven van lezingen en workshops, wordt aan financiële dienstverleners geleerd hoe zij klachten kunnen voorkomen en de werkwijze kunnen verbeteren. Hierin wordt samengewerkt met het ministerie van Financiën en de Autoriteit Financiële Markten.

Kifid werkt onder vergunning en toezicht van de Minister van Financiën. Ga voor meer informatie naar kifid.nl.

Wat doet Kifid voor consumenten?
Bij Kifid kunnen consumenten terecht voor klachten en geschillen over verzekeringen, hypotheken, leningen, financieringen en beleggingen. Zij moeten wel eerst samen met hun financiële dienstverlener (FD) naar een oplossing zoeken.

Consumenten vinden op kifid.nl informatie over de interne klachtenprocedure (IKP) van de FD. Ook is een leidraad opgenomen voor het schrijven van een klachtbrief.

Naar Kifid en dan?
Consumenten kunnen naar Kifid stappen zodra uit een brief van hun FD blijkt dat deze de klacht niet kan oplossen. Zij kunnen hun klacht dan het best indienen via mijn.kifid.nl. Kifid onderzoekt of de klacht klopt en wat er moet gebeuren.

Sneltest
Met behulp van de sneltest op Kifid.nl kunnen consumenten zelf bekijken of hun klacht behandelbaar is. Op deze website staat veel informatie over de klachtenprocedure bij Kifid.

SB Groep Verzekeringen BV heeft verklaart zich te conformeren aan het princiepe van Bindend Advies en heeft verklaart bij een eventueel geschil de uitspraak van de Geschillencommissie onvoorwaardelijk uit te voeren.